Støtt Røde Kors

Bli med og skap et varmere samfunn! Som støttemedlem i
Røde Kors er du med på å gjøre en stor forskjell for andre.
Takket være deg kan Røde Kors være tilstede i ditt nærmiljø.

Nyheter og aktuelt

Denne nettsiden er ikke oppdatert.

For tiden oppdateres kun Grimstad Røde Kors sin nettside hos Norges Røde Kors: https://www.rodekors.no/grimstad Her finner du bla. innkalling til ekstraordinært møte 11....

les mer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 11. NOVEMBER 2019 KLOKKA 18.00 Bark Silas vei 7 Saksliste Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av møteleder og referent Valg av to til å underskrive protokoll Sak 1 Regnskap 2018 Regnskap 2018 Sak 2 Budsjett 2019 Budsjett...

les mer

Protokoll fra ordinært årsmøte 2019

Takk for flott årsmøte med mange oppmøte. Det var totalt 41 stemmeberettigede. Følgende saker ble utsatt til ekstraordinært møte: regnskap med revisjonsberetning, budsjett og vedtekter for Kilandsenteret. Styre Leder                André Hårde                         ...

les mer

 Røde Kors Grimstad

Hjelpekorpset

Hjelpekorpset i Grimstad blir utkalt av politiet når noen blir meldt savnet, ved større ulykker og naturkatastrofer. Vi er samfunnberedskap i praksis.

 

BARK

BARK står for Barnas Røde Kors og er en møteplass for alle barn i barneskole alderen.

 

RØFF

RØFF står for Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp, og er en del av et samarbeid mellom Røde Kors Hjelpekorps og Røde Kors Ungdom.

 

Omsorg

Omsorg er en allsidig aktivitet som arbeider under prinsippet om at den beste medisinen for et menneske er et medmennesket.

 

Bli frivillig

Bruk litt av din tid for andre
Å være frivillig er meningsfylt, berikende og gir deg mange fine opplevelser og nye kontakter. I løpet av ett år gjør 40 000 frivillige en fantastisk innsats for andre mennesker gjennom aktivitet i Røde Kors.

Bli støttemedlem

Bli med og skap et varmere samfunn! Som støttemedlem i Røde Kors er du med på å gjøre en storforskjell for andre. Takket være deg kan Røde Kors være tilstede i ditt  nærmiljø.

Kilandsenteret

Kilandsenteret er et opplevelsessenter for barn og unge, hvor virksomheten skal vektlegge barn og unge med spesielle behov.

Kilandsenteret ligger rett ved Grimstad. Stedet er svært godt egnet for ferieopphold. Gode bademuligheter fra egen strand med brygge. Her kan man seile og padle, klatre i helt ny klatrevegg med mange ulike løyper, grille, fiske og delta på nattvandring. Stedet kan leies av private, organisasjoner og bedrifter.

Røde Kors hjelper mennesker i hele verden, inkludert i nærmiljøene i Norge. Våre frivillige er til stede for mennesker som trenger støtte og hjelp. Røde Kors er verdens største humanitære bevegelse, med unik tilgang og tillit i kriseområder.