Har du noen timer ekstra på søndag?

Da trenger vi deg til å hjelpe oss med å kjøre bøssebærere ut til rundene. Innsamlingen til TV-aksjonen vil skje i tidsrommet 16:00 til 18:00. Ta kontakt med Merete Nilsen på 950 95 525 eller på nestleder@grimstadrodekors.no for mer informasjon.

Årets TV-aksjon samles inn til Kirkens Bymisjon for menneskene

som står utenfor samfunnet. Det er ønsket om et varmere og mer inkluderende samfunn som er bakgrunnen. De vil hjelpe alle

fra de som trenger en seng å sove i, de som står utenfor arbeidslivet, eller det sosiale fellesskap. Utenforskap rammer ikke bare enkeltpersoner, men samfunnet som helhet.

Bli med på dugnaden 21. oktober du også!