INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

8. NOVEMBER 2018 KLOKKA 19.00

STORGATEN 71

Saksliste

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av to til å underskrive protokoll

Sak 1 Huskjøp

I henhold til handlingsplanen for 2018 skal styret i Grimstad Røde Kors jobbe med å finne nye lokaler til foreningen. Det har nå dukket opp mulighet for å kjøpe egnede lokaler.