Saken er trukket av de som krevde årsmøte.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
4. FEBRUAR 2019 KLOKKA 19:00
STORGATEN 71

Bjørn Schinnes, Tore Lillemo, Erik Gunvaldsen, Unni Rose, Ingrid Fæster-Granhaug og Gunnar Line krever ekstraordinært årsmøte angående mistillit til sittende styre.   

Saksliste
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av møteleder og referent
Valg av to til å underskrive protokoll

Sak 1 Mistillit
Det har kommet inn krav om ekstraordinært årsmøte for å stille mistillit til sittende styre. Saken er uten begrunnelse og det foreligger heller ingen ytterligere saksdokumentasjon.

Forslag til vedtak
Ingen