For tiden oppdateres kun Grimstad Røde Kors sin nettside hos
Norges Røde Kors: https://www.rodekors.no/grimstad

Her finner du bla. innkalling til ekstraordinært møte 11. august.