Bli frivillig

Bruk litt av din tid for andre

Å være frivillig er meningsfylt, berikende og gir deg mange fine opplevelser og nye kontakter. I løpet av ett år gjør 40 000 frivillige en fantastisk innsats for andre mennesker gjennom aktivitet i Røde Kors. Som frivillig i Røde Kors Grimstad kan du engasjere deg som for eksempel besøksvenn, støtte og veilede flyktninger som kommer til Norge, bli med i Hjelpekorpset og delta i aktiviteter for barn og unge.

Ja, jeg vil bli frivillig
For å bli frivillig i Røde Kors Grimstad kontakter du den som ansvarlig for ønskelig aktivitet og registrere deg som frivillig via knappen under.

Kilandsenteret
Ingvild Sebu Miland
Tlf: +47 402 40 098
Kiland@grimstadrodekors.no

Hjelpekorpset
Øystein Svanøe
Tlf: +47 930 39 680
Hjelpekorpset@grimstadrodekors.no

Student/UiA Redcross
Thomas Fauskanger
Tlf: +47 415 64 696
Student@grimstadrodekors.no

Røde Kors hjelper mennesker i hele verden, inkludert i nærmiljøene i Norge. Våre frivillige er til stede for mennesker som trenger støtte og hjelp. Røde Kors er verdens største humanitære bevegelse, med unik tilgang og tillit i kriseområder.