Årsmøtepapirer

Her finner du årsmøtepapirene for Grimstad Røde Kors  Husk årsmøtet mandag 26. februar kl 18.00 Årsberetning_GRK_2017_Oppdatert Regnskap_GRK_Driftsåret_2017_Oppdatert Innstilling for valget GRK 2018 Handlingsplan_Budsjett_GRK_2018_Oppdatert Velkommen til...

Er du vår nye frivillighets koordinator?

Er du vårt nye ansikt utad,  glad i (med)mennesker og ønsker å ta del i frivillighetsarbeidet til RK Grimstad? Hvis svaret er «ja» bør du lese dette:) Røde Kors Grimstad får stadig kontakt av nye frivillige som ønsker å gjøre en innsats i Grimstad. Vi...

Besøksrekord!

Over 46 750 treff på nettsiden til Røde Kors Grimstad siden offisiell oppstart 1. januar 2017. Nettsiden er RK Grimstad sitt utstillingsvindu ut mot publikum. Folk som er nysgjerrig får riktig og relevant informasjon på nettsiden og møter en forening som er...