Innkalling til ekstraordinært årsmøte

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 11. NOVEMBER 2019 KLOKKA 18.00 Bark Silas vei 7 Saksliste Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av møteleder og referent Valg av to til å underskrive protokoll Sak 1 Regnskap 2018 Regnskap 2018 Sak 2 Budsjett 2019 Budsjett...

Protokoll fra ordinært årsmøte 2019

Takk for flott årsmøte med mange oppmøte. Det var totalt 41 stemmeberettigede. Følgende saker ble utsatt til ekstraordinært møte: regnskap med revisjonsberetning, budsjett og vedtekter for Kilandsenteret. Styre Leder                André Hårde                         ...

Innkalling til årsmøte 28. februar 2019

Røde Kors Grimstad innkaller til årsmøte  Torsdag 28. februar 2019 kl. 1800 på Røde Kors-huset, Storgaten 71 Dagsorden: • styrets beretning • revidert regnskap • handlingsprogram med budsjett • valg • innkomne forslag De som har betalt kontingent de siste 14 måneder...

Avlyst: Ekstraordinært årsmøte 4. februar 2019

Saken er trukket av de som krevde årsmøte. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 4. FEBRUAR 2019 KLOKKA 19:00 STORGATEN 71 Bjørn Schinnes, Tore Lillemo, Erik Gunvaldsen, Unni Rose, Ingrid Fæster-Granhaug og Gunnar Line krever ekstraordinært årsmøte angående mistillit...

Avlyst ekstraordinært årsmøte

Avlyst INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 30. NOVEMBER 2018 KLOKKA 17.30 Sted: STORGATEN 71   Trond Kristensen, Oddveig Thune og Nils Eivind Thune krever ekstraordinært årsmøte angående kjøp av Storgaten 71. Alternativ til andre eiendommer må være sendt til...