Kontakt Grimstad Røde Kors

Den lettest måten å komme i kontakt med Røde Kors Grimstad er å møte opp på et av våre arrangementer på Røde Kors huset eller ta direkte kontakt med styret. Vi har faste ukentlige arrangementer på Røde Kors huset (se adresse og ukes plan her).

Fakturaadresse:
Røde Kors Grimstad
Postboks 12
4891 Grimstad

Styret i Røde Kors Grimstad  består av leder, nestleder, representanter fra våre aktiviteter og ressurspersoner innen økonomi og andre fagfelt. Styremedlemmene har stemmerett ved styremøter. Ressurspersoner har ikke stemmerett men bistår styret der de kan.   Under følger kontaktinfo til styret og de som er ansvarlige for våre aktiviteter.

Leder
Andre Hårde
Tlf: + 47 450 00 677
Leder@grimstadrodekors.no

Nestleder
Merete Nilsen
Tlf: +47 950 95 525
Nestleder@grimstadrodekors.no

Regnskap
Anne Marit Pedersen
Tlf: +47 991 05 607
Regnskap@grimstadrodekors.no 

Hjelpekorpset
Øystein Svanøe
Tlf: +47 930 39 680
Hjelpekorpset@grimstadrodekors.no

Omsorg
Omsorg@grimstadrodekors.no

Student/UiA Redcross
Thomas Fauskanger
Tlf: +47 415 64 696
Student@grimstadrodekors.no

Styremedlem/Linda Haglund
linda_h_93@hotmail.com
mob. 99481830

Styremedlem/Håkon Kvinlaug
khkvinlaug@gmail.com
mob. 46768930

Styremedlem/Renate Nyhagen
renatenhy@icloud.com
mob. 47812889

Sekretær/styremedlem
Nina Eskedal
Tlf: +47 951 87 972
Sekretar@grimstadrodekors.no

Styremedlem
Jan Atle Svanøe
Tlf: +47 930 40 027

Kilandsenteret
Ingvild Sebu Miland
Tlf: +47 402 40 098
Kiland@grimstadrodekors.no

Huskontakt
Else Birkenes
Tlf: + 47 991 57 744
Hus@grimstadrodekors.no

 

Røde Kors hjelper mennesker i hele verden, inkludert i nærmiljøene i Norge. Våre frivillige er til stede for mennesker som trenger støtte og hjelp. Røde Kors er verdens største humanitære bevegelse, med unik tilgang og tillit i kriseområder.