Omsorg

Gjensidig glede i relasjoner med andre mennesker er den viktigste forutsetningen for Omsorgsgruppen til Røde Kors Grimstad.

I Røde Kors Omsorg her i Grimstad «arbeider» frivillige daglig for å spre trygghet og glede til medmennesker gjennom Besøkstjeneste og Flerkulturelt arbeid, herunder Norsktrening, Flyktningeguide,Internasjonal Mannsgruppe og Internasjonal Kvinnegruppe samt BARK (Barnas Røde Kors).

Omsorggruppens slagord er: «Den beste medisin for et menneske er et annet menneske». Det er ikke så mye som skal til for å spre glede. Ofte holder det å slå av en prat eller drikke en kopp kaffe sammen.

Besøkstjenesten har 1 til 1 tjeneste, både i private hjem og på bo- og omsorgssenetre. Besøkstjenesten tilbyr også ledsagere til lege -og sykehusbesøk i samarbeid med kommunens hjemmesykepleie.

I Røde Kors Omsorg er det kvalitet som gjelder, og et par timer i uken bidrar svært positivt for de som får besøk.

Møtetidene for aktivitetene ser dere HER.

Ta gjerne kontakt med aktivitetsansvarlig hvis du har spørsmål.

Omsorg:

Ivar Thune

Tlf: +47 918 94 120

Omsorg@grimstadrodekors.no

Ledere for delaktivitetene i Omsorg er:

Besøkstjenesten – Ellen Haug og Irene Siira

Flyktningeguider og Norsktrening – Inger Lise Andersen og Oddveig Thune

Internasjonal Mannsgruppe – Carl Johan Bengtsson

Internasjonal Kvinnegruppe – Brit Bengtsson

Velkommen til Røde Kors Grimstad!

Røde Kors hjelper mennesker i hele verden, inkludert i nærmiljøene i Norge. Våre frivillige er til stede for mennesker som trenger støtte og hjelp. Røde Kors er verdens største humanitære bevegelse, med unik tilgang og tillit i kriseområder.