Styrearbeid

Dette er siden for styret i Røde Kors Grimstad. Her legger vi ut åpen informasjon om styrearbeidet, tidspunkter etc.

Styremøter våren 2017

Røde Kors Grimstad har styremøter en gang i måneden. Alle møtene er på Røde Kors huset fra kl. 18:00 – 20:00 hvis ikke annet er presisert i innkallingen. Saker som ikke blir behandlet innenfor møtets tidsrom tas opp på neste styremøte og legges da først i prioriteringslisten.

Tidspunkt for styremøter

  • Ekstraordinært årsmøte mandag 22 mai kl. 19:00
  • Mandag 19 juni kl. 18:00-20:00

Tidspunkter for styremøter høsten 2017 blir publisert fortløpende etter sommeren.

Saker som skal tas opp i styret må sendes inn til styret 10 dager før styremøtet. Agenda og innkalling sendes ut en uke før møtet. 

Innkommende saker sendes til:

Nina Eskedal – E-post: Sekretar@grimstadrodekors.no
Tlf: +47 951 87 972

Innlogging korsveien (LINK)